OPETUSTOIMINTA

 

Ojantakasen, Mäkituvan ja Vornan perhekotien nuoret käyvät Siikalatvan ala- ja yläastetta sekä Siikalatvan lukiota, Piippolan Ammatti- ja Kulttuuriopistoa, sekä Haapaveden ammattiopistoa ja Haapaveden opistoa. Yhteistyö kyseisten oppilaitosten kanssa on

ollut hyvää ja luontevaa.

 

Kaikki nuoret eivät erinäisistä syistä johtuen selviä normaaliopetuksesta, joten perhekodilla on oma yksiopettajainen kotikoulu, jossa annetaan opetusta sekä ala- että yläasteella.

 

Tällä järjestelyllä pystymme takaamaan, että kukin nuori saa tarvitsemaansa opetusta ja pystyy hyödyntämään omat kykynsä optimaalisesti. Tavoitteena on kuitenkin aina selviäminen "normaalin" opetuksen pariin. Kotikouluopetuksemme tapahtuu Siikalatvan peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti ja todistukset ja arvostelu tulevat Siikalatvan kunnan koululaitokselta.

 

KOTIKOULU

 

Kotikoulu toimii perhekodin tiloissa.

 

Kotikoulussa opetuksesta vastaa kokenut Siikalatvan kunnan opettaja Tiina Laitila sekä kouluavustaja Hanna Tuhkanen. Opetusta annetaan niin ala-kuin yläasteen oppilaille.

 

Vornan kotikoulun ja Siikalatvan kunnan peruskoulun yhteistyö on sujunut saumattomasti yli kahden vuosikymmenen ajan.

 

Jokainen perhekotiin tuleva nuori käy ensin kotikoulujakson, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä kylän kouluun ns. normaaliopetuksen pariin. Pieni osa nuorista suorittaa peruskouluopintonsa yksinomaan kotikoulussa.

 

Kotikoulussa keskitytään aluksi myös sosiaalisten taitojen ja hyvän käytöksen hallintaan. Peruskoulussa syntyneet mahdolliset teoria-aukot paikataan ja uutta opetetaan. Nuoren saavutettua ikätasonsa niin käytöksessä kuin kouluaineiden hallinnassa, hän voi siirtyä kunnan peruskouluun.

 

Motot: "Opiskelu ei ole aikaurheilua" ja "Oppimisvaikeuksista pääsee kovalla työllä" luovat pohjaa hyvälle kotikouluopetukselle.

 

 

VALMA-KOULUTUS

 

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston kanssa järjestetään yhteistyössä Ojantakasen Perhekodin tiloissa Valma- koulutusta eli ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta.Valma-koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille.Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen hakeutumiseen.  Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se kestää enintään yhden lukuvuoden. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija voi saada 6 lisäpistettä yhteishakuun.

 

Valmentavan koulutuksen aikana opiskelija saa perustietojen ja -taitojen kertausta, apua arjen- ja elämänhallintaan, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä yksilöllistä ohjausta opintoihin. Koulutuksessa mm. perehdytään työelämän pelisääntöihin ja tutustutaan työelämään työpaikoilla.