TYÖKALUPAKKI

Ojantakasen perhekodilla on nimestään huolimatta lastensuojelulaitosluvat. Näin pystymme toimimaan myös vaikeammin oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Laitosluvat eivät kuitenkaan sulje pois perhekotina toimimista. Ojantakasen perhekotivanhemmat lapsineen luovat paikalla asuessaan pitkäjänteisyyttä kasvatustyöhön.

KAPSE-tiimi on monialaisista lastensuojelun ammattilaisista koottu tiimi, joka kokoontuu pohtimaan nuorten kasvua ja kehitystä sekä ohjaa Lassoja (lapsen sosiaalinen ohjaaja) tavoitteiden saavuttamiseksi laatien kirjallisen koosteen sosiaalitoimille.

 

VALJAS-työryhmä koostuu pitkäaikaisista lastensuojelualan koulutetuista ammattilaisista ja arvioi tarvittaessa nuorten väkivaltakäyttäytymisen riskiä SAVRYn avulla sekä raportoi tuloksistaan myös sosiaalitoimelle.

 

Ojantakasen perhekodissa alan koulutetut ohjaajat käyttävät työssään ART- menetelmää. Ohjatuissa ART- ryhmätapaamisissa nuorilla on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa, sekä moraalista päättelyä. Uusien taitojen kautta nuorille avautuu mahdollisuus toimia arjen ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa. ART – menetelmä on tieteellisesti perusteltu, laajassa käytössä kansainvälisesti ja sen vaikuttavuus on todettu useissa arviointitutkimuksissa. Ryhmään osallistuminen ei edellytä nuorelta väkivaltaista käyttäytymistä.

TATU eli taidetta tehden - tunteita purkaen

Taide ja taiteen tekeminen ovat oiva keino ilmaista ja tunnistaa erilaisia tunteita ja tunnetiloja.  Taiteen kautta on helpompi lähestyä vaikeita asioita ja samalla se voimauttaa tekijäänsä.  TATU-toiminnassa kokeilemme erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, sekä samalla etsimme sisäistä taiteilijaamme. Heitämme romukoppaan ajatuksen ”Minä en osaa” ja korostamme tekemisen iloa. TATU-ohjaajalla on myös tekstiilialan tutkinto ja hän on kouluttautunut mm. Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmään.