OPETUS

Ojantakasen nuoret käyvät Siikalatvan kunnan Pulkkilan kylän ala-astetta ja Rantsilan kylän yläastetta. Jatko-opintoja on mahdollista suorittaa Siikalatvan lukiossa, Jedu Piippolassa, sekä Jedu Haapavedellä ja Haapaveden opistolla.

Tällä järjestelyllä pystymme takaamaan, että kukin nuori saa tarvitsemaansa opetusta ja pystyy hyödyntämään omat kykynsä optimaalisesti. Tavoitteena on kuitenkin aina selviäminen "normaalin" opetuksen pariin. Kotikouluopetuksemme tapahtuu Siikalatvan peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti ja todistukset ja arvostelu tulevat Siikalatvan kunnan koululaitokselta.

Kotikoulu toimii Ojantakasen tiloissa ja opetusta annetaan niin ala-kuin yläasteen oppilaille.

Jokainen Ojantakaseen tuleva nuori käy ensin kotikoulujakson, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä kylän kouluun ns. normaaliopetuksen pariin. Osa nuorista suorittaa peruskouluopintonsa yksinomaan kotikoulussa.

Kotikoulussa keskitytään aluksi myös sosiaalisten taitojen ja hyvän käytöksen hallintaan. Peruskoulussa syntyneet mahdolliset teoria-aukot paikataan ja uutta opetellaan. Nuoren saavutettua ikätasonsa niin käytöksessä kuin kouluaineiden hallinnassa, hän voi siirtyä kunnan peruskouluun.