YKSIKÖT

Lamujoen perhekodit Oy ylläpitää Ojantakasen sijaishuoltoyksikköä. Yhteisössä työskentelee kaikkiaan 18 asialleen omistautunutta, koulutettua tai koulutuksessa olevaa työntekijää, joiden jaksamisesta huolehditaan täydennyskoulutuksen, työnohjauksen ja tyky-toiminnan tuella.

Ojantakasen sijaishuoltoyksikkö perustettiin vuonna 1991 ja se on neljätoistapaikkainen kaksiosastoinen yksikkö, johon voidaan sijoittaa 12-18 -vuotiaita tyttöjä ja poikia joko huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimenpiteenä. Varsinaisten sijoituspaikkojen lisäksi yksikkö tarjoaa kriisi- sekä tutkimuspaikkoja sekä puhuttelupalvelua nuorille, joista on vasta nousemassa huolta.

Jokaiselle yhteisöömme sijoitetulle nuorelle tehdään yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa asiakassuunnitelma sekä yksikössä yksityiskohtaisempi kasvatus- ja hoitosuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Yhteisössämme käy myös säännöllisesti konsultoiva psykiatri.